Selamat Datang ke Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya Blogspot

Tuesday, 18 August 2015

MUTIARA KATA

 “Berusahalah dengan ikhlas tanpa memikirkan balasan semata-mata, kerana semakin tinggin keikhlasan dalam diri, semakin tinggilah balasan baik yang akan diperolehi dalam keadaan sedar atau tak”
 “Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun. Tetapi ada kalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus”
 “Kekayaan yang hilang dapat dikejar kembali dengan kerajinan dan jimat cermat. Kesihatan yang hilang boleh direbut kembali dengan ubat-ubatan. Akan tetapi waktu yang hilang pasti tidak akan kembali”
 “Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi, manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemundurannya” 

Jasamu Di Kenang... Mantan Pegawai Daerah


A.W.S.O Sullivan Tahun 1888 
R.G. Watson Tahun 1889 
W.C. Michell Tahun 1890
 L.E.P. Wolferstan Tahun 1894 
A.H. Lemon Tahum 1896 
C.J. Saunders Tahun 1897 
M.S.H. Macarthur Tahun 1897
C.A. Hereford Tahun 1899 
O.B.Ross Tahun 1902 
J. Lornie Tahun 1904 
G.G. Sete Tahun 1906 
S. Codrington Tahun 1906 
M. Thunder Tahun 1906 
J.S.Warthur Tahun 1907 
Demello Tahun 1908 
J.E. Nathan Tahun 1908 
C. D. Ahearne Tahun 1911 
F. Robinson Tahun 1911
G. H. Sugden Tahun 1912
 A.C. Baker Tahun 1913 
L.V.J. Laville Tahun 1916 
A.C. Avendish Tahun 1917 
G.C.G Muller Tahun 1917 
N.M.Hashim Tahun 1919 
G.Hawkins Tahun 1922 
A.Willams Tahun 1925 
B.R. Whitehouse Tahun 1926 
F.V. Duckworth Tahun 1927 
C.W.A Sennet Tahun 1928 
A.L. Birse Tahum 1928 
S.T. Stewart Tahun 1946 
S.H. Dowse Tahun 1947 P.C. 
Bryne Tahun 1947 
Hji Murshid Hj Othman Tahun 1948 
M.E.R Bulloch Tahun 1951 
R.G. Holden Tahun 1953 
J.G.D. Warburton Tahun 1955 
Abu Mansor b Hj Hassan Tahun 1957 
M. Thilagadurai 1959
Syed Zainal Abidin Jamalullail 1963 
Kamarudin b Abdul Rani Tahun 1966 
Mohd. Noordin b Hassan Tahun 1967 
Nik Mohd Zain b Hj Hassan 1969 
Joseph Yap Foh Lin Tahun 1970 
Osman bin Mohd Nor Tahun 1970